HEALTHY LONELINESS (ZDROWA SAMOTNOŚĆ) Opracowanie programu szkoleniowego poprawiającego jakość życia seniorów żyjących w samotności poprzez działania edukacyjne na rzecz bycia zdrowym i aktywnym

jest projektem realizowanym w ramach PROGRAMU ERASMUS+ 2020. W szczególności projekt jest objęty DZIAŁANIE KLUCZOWE 2: WSPÓŁPRACA NA RZECZ INNOWACJI I WYMIANY DOBRYCH PRAKTYK. KA2 DZIAŁANIE KLUCZOWE 2: WSPÓŁPRACA NA RZECZ INNOWACJI I WYMIANY DOBRYCH PRAKTYK. KA2

W ramach projektu HEALTHY LONELINESS opracujemy wysokiej jakości program nauczania dostosowany do potrzeb osób starszych żyjących w samotności. Osoby starsze nabędą umiejętności i kompetencje w celu zminimalizowania negatywnych skutków dla ich zdrowia psychicznego, jak i fizycznego.

W projekt zostanie zaangażowanych ponad 200 użytkowników ( w tym osób starszych żyjących w samotności oraz osób ze społeczności lokalnych i pracowników służby zdrowia/opieki społecznej itp.) w celu walidacji innowacyjnych programów szkoleniowych podnoszących umiejętności i kompetencje obywateli w zwalczaniu negatywnych skutków samotności.

Projekt „Zdrowa Samotność” (HEALTHY LONELINESS) koncentruje się na wykorzystaniu narzędzi ICT (aplikacje i technologie wspomagające), opracowaniu materiałów edukacyjnych i działaniach promocyjnych. Wszystkie materiały będą dostępne za pośrednictwem platformy elektronicznej opartej na systemie zarządzania nauką w języku angielskim oraz w językach wszystkich krajów uczestniczących w projekcie (hiszpański, portugalski, polski i francuski).

Jak to zrobimy?

Działania będą promować rozwój wiedzy i umiejętności w celu poprawy integracji osób żyjących w niechcianej samotności poprzez innowacyjne zintegrowane podejścia oparte na promowaniu nawyków zdrowotnych i dobrego samopoczucia w środowiskach domowych i społecznościowych. W ramach projektu zostaną wprowadzone:

Materiały wprowadzające teoretyczne podstawy niektórych pojęć dotyczących szeroko pojętego zdrowia i technologii

Praktyczny program szkoleniowy rozwijający umiejętności i kompetencje nabyte w części teoretycznej.

Działanie będzie promować rozwój wiedzy i umiejętności w celu poprawy integracji osób żyjących w niechcianej samotności poprzez innowacyjne zintegrowane podejście oparte na promowaniu nawyków związanych ze zdrowiem i dobrym samopoczuciem w środowisku domowym i lokalnym. Program będzie miał dwojakie podejście: