Działania/Struktura projektu

Metodologia projektu obejmuje kolejne działania

Aktywność A1

Opracowanie materiałów szkoleniowych

Aktywność A3

Platforma e-szkoleniowa HL

Ćwiczenie A2

Rozwój praktycznych działań szkoleniowych

Aktywność A4

Walidacja programu szkoleniowego

Akcja walidacji zostanie uwzględniona w każdym kraju z użytkownikami. Dokonana zostanie ocena i analiza.

Działania projektowe zostaną uzupełnione działaniami w zakresie zarządzania i wdrażania, w tym:

Aktywność S1

Zarządzanie techniczne i administracyjno-finansowe

Aktywność S2

Zapewnienie jakości

Aktywność S3

Upowszechnianie i wykorzystywanie