Nasz zespół

Międzynarodowi partnerzy projektu zbiorą informacje o obecnej sytuacji osób starszych z samotnością w czterech reprezentatywnych miastach: Coimbrze, Łodzi, Paryżu i Walencji.

Nasz zespół wnosi szeroką wiedzę fachową reprezentując partnerów akademickich z dziedzin technicznych i medycznych, gminy oraz stowarzyszenia obywatelskie (organizacje prywatne) reprezentujących użytkowników końcowych.

Universitat Politècnica de València (UPV)

[UPV] KOORDYNATOR TEGO PROJEKTU – HISZPANIA

UPV dba o odpowiednią jakość badań dotyczących zagadnień związanych ze zdrowym i aktywnym starzeniem się. Dr Vicente Traver pracuje jako dydaktyk oraz prowadzi badania w dziedzinie e-zdrowia od 20 lat. UPV jest europejskim liderem uniwersyteckim w zakresie zdalnego szkolenia na platformie EdX, a Vicente Traver jest również koordynatorem projektów unijnych w zakresie szkolenia studentów studiów licencjackich i podyplomowych. is working (teaching and research) in the eHealth field for 20 years. UPV is the European university leader on remote training in EdX platform and Vicente Traver is also IP of EU projects for training undergraduate and post-graduate students.

E-Seniors

FRANCJA

Firma E-Seniors została założona w 2005 roku i ma na celu zwalczanie e-wykluczenia poprzez oferowanie szkoleń ICT. Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu projektami związanymi z digitalizacją oraz zdrowym i aktywnym starzeniu się. E-Seniors aktywnie badają wymagania użytkowników, opracowują treści szkoleniowe, a także przeprowadzają testy pilotażowe z użytkownikami.

Las Naves

HISZPANIA

Stawia obywateli w centrum swoich działań innowacyjnych, dba o ich zdrowie, dobrobyt i jakość życia, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych. Las Naves dostarcza innowacyjnych rozwiązań w celu zaspokojenia potrzeb swoich mieszkańców, działając jako laboratorium miejskie, oceniając ich potencjalną skalowalność i generując dowody dla wysokiej jakości podejmowania decyzji na poziomie decydentów w zakresie świadczenia nowych usług miejskich, inicjatyw lub polityk publicznych.

Jest centrum referencyjnym w zakresie szkolnictwa wyższego oraz badań i rozwoju w Portugalii. University of Coimbra jest aktywnym uczestnikiem EIP-AHA i Ekosystemu Ageing@Coimbra – unikalnego środowiska dla rozwoju dobrych praktyk opieki zdrowotnej w aktywnym i zdrowym starzeniu się.

Jest jednym z wiodących ośrodków badawczych w Polsce i czterogwiazdkowym centrum referencyjnym w zakresie aktywnego i zdrowego starzenia się. Szerokie portfolio i kontakty Uniwersytetu Medycznego w Łodzi umożliwią aktywne rozpowszechnienie i ulepszanie materiałów projektowych wśród przedstawicieli nauk medycznych, jak i decydentów politycznych.