Cele i wyniki intelektualne

Healthy Loneliness (Zdrowa samotność) ma na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu samotności na zdrowie fizyczne i psychiczne seniorów poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych jako narzędzia rozwoju osobistego i integracji społecznej.

Planowane rezultaty projektu to:

Materiały szkoleniowe (IO2)

Opracowanie materiałów szkoleniowych, które będą stanowić teoretyczną podstawę działań edukacyjnych. Materiały te będą miały na celu zwiększenie wiedzy seniorów, społeczności i profesjonalistów na temat sytuacji samotności i jej konsekwencji zarówno w zdrowiu psychicznym, jak i fizycznym. Materiały szkoleniowe zostaną opracowane w formie zbioru zestawów, dostosowanych do każdego z trzech użytkowników końcowych programu szkoleniowego: seniorów w samotności (łatwe do czytania, niestygmatyzujące i oparte na materiałach obrazkowych), społeczności (przyjazna i teksty informacyjne, w tym zdjęcia i listy kontrolne) i specjalistów (zeszyty ćwiczeń i podręczniki zawierające szczegółowe informacje przeznaczone dla niewykwalifikowanych profesjonalistów).

Platforma e-Szkolenia (IO4)

Opracowanie Platformy e-Szkolenia (IO4), wspierającej wdrażanie materiałów szkoleniowych oraz praktyczne działania szkoleniowe.

Wydarzenia rozpowszechniające rezultaty projektu

Każdy kraj partnerski zorganizuje wydarzenie rozpowszechniające informacje i rezultaty projektu wśród zewnętrznych interesariuszy, tak aby zwiększyć wpływ społeczny projektu.

Praktyczne działania szkoleniowe (IO3)

Działania szkoleniowe będą miały na celu podniesienie umiejętności seniorów żyjących w samotności. Zajęcia praktyczne będą wykonywane przez członków społeczności i profesjonalistów. Jeśli chodzi o materiały szkoleniowe, zostaną one podzielone na trzy zestawy, odpowiadające każdemu użytkownikowi końcowemu i rodzajowi treści nauczania. Będą zawierały dokładne wytyczne dotyczące działań szkoleniowych, wraz ze szczegółową listą wymagań, zasobów (linki do materiałów szkoleniowych), kroków i wskazówek.

Walidacja

Walidacja programu szkoleniowego w ramach wydarzeń pilotażowych z udziałem 200 użytkowników końcowych (min. 50 osób w każdym kraju partnerskim).

Rozpowszechnianie

Rozwój Działań Upowszechniających skierowanych do europejskiego kolektywu związanego z Samotnością Seniorów oraz kolektywu działającego na rzecz integracji społecznej.

DZIAŁANIA PILOTAŻOWE będą realizowane z udziałem 200 osób (40 w Hiszpanii, Portugalii, Polsce i Francji), w tym seniorów w samotności, seniorów zagrożonych samotnością, pracowników służby zdrowia, pracowników opieki społecznej, organizacji pozarządowych i obywateli w celu walidacji wyników projektu.